11.5.2017

Asociace profesionálních fotografů ČR – Almanach

Asociace profesionálních fotografů ČR reprezentuje již od roku 1990 profesionální a tvůrčí fotografy a jejím posláním je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně.

Vedle pravidelných členských výstav, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, ale také výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90-99, Individuality, Výběr, Decuria apod., ke kterým vydává soubory pohlednic a katalogy, organizuje i výstavy předních členů APF či výstavy k jubileu významných osobností české fotografie např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek i zahraničních autorů.

Asociace fotografů je členem Federace evropských profesionálních fotografů FEP a účastní se na řadě jejich aktivit, jako jsou kongresy FEP profesionálních fotografů, výstavy či soutěže (Photographer of the Year, World Photographic Cup , FEP Emerging Talent Award aj.), kde jsme získali již řadu ocenění.

Členové AF mají možnost se ucházet o evropský certifikát QEP (Qualified European Photographer), který uděluje na základě předložených prací odborná komise FEP v Bruselu. V současné době má naše národní asociace již 16 držitelů tohoto certifikátu, který je známkou nejvyšší profesionální kvality fotografické práce v rámci EU.

Již 14 let uděluje APF prestižní cenu „Osobnost české fotografie“, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Uděluje také cenu „Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii“, jež je určena osobnosti, která dlouhodobě, zásadním způsobem přispěla ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

V posledním roce byla cena rozšířena o kategorii publikaci roku a kalendář roku. V současnosti APF připravuje novou cenu pro mladé fotografy do 33 let, která by měla (na rozdíl od Osobnosti, která je čestnou cenou) být spojena i s finančním či obdobně koncipovaným oceněním.

Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice  Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V následujícíh letech byli oceněni Jan Reich a Jiří Všetečka, následování Viktorem Kolářem spolu s Antonínem Dufkem. V roce 2011 byli oceněni Jan Pohribný a Jiří Hanke. V roce 2012 ocenění pak získali Dita Pepe a Ivan Pinkava. V r. 2013 to byli byli Eva Fuková a Karel Kerlický. V roce 2014 Jovan Dezort a za dlouhodobý přínos Ant. Kratochvíl. Za rok 2015 Doc. Pavel Mára a za dlouhodobý přínos dlouholetý ředitel G4 v Chebu Zbyněk Illek. Před několika týdny byly uděleny ceny za r. 2016 – Osobnost získal Jaroslav Kučera, Osobnost za dlouhodobý přínos Jiří Havel, za publikaci roku byla zvolena monografie Jiřího Bartoše a kalendářem pro rok 2017 se stal kalendář Jana Pohribného pro firmu Panflex.

Jednou z relativně čerstvých aktivit APF, která bude prezentována na F!festivalu, je vydávání Almanachů tj. uměleckých signovaných tisků v limitované sérii. Almanach I. představuje výběr špičkových autorů a členů APF, kteří se zde prezentují originálním dílem ze své umělecké či profesionální tvorby. Z působivého úvodního textu prof. M. Vojtěchovského vyjímáme: “…V tomto smyslu nevnímáme Almanach prací členů Asociace profesionálních fotografů české republiky, který právě otevíráte, jako mezník, ale spíše jako pokus navázat na někdejší znamenitou tradici, na léta dynamického rozvoje fotografického hnutí v naší zemi, jako snahu prokázat, že fotografové soustředění v „Asociaci“ ani přes komplikovanou situaci jejich momentální profesní situace nezapomínají na to, že je k fotografii přivedla touha po se bevyjádření, touha přistupovat k fotografii jako k modernímu vizuálnímu prostředku mezilidské komunikace.

Díky bouřlivému rozvoji digitálního zobrazování se fotografie nalézá ve zvláštní, dalo by se říci, ambivalentní situaci. „Chytré“ fotoaparáty v telefonech přispívají k bouřlivému rozvoji zaznamenávání prakticky každé události a mnohem jednodušeji dosažitelná technická ú roveň snímků vytváří dojem, že téměř kdekdo může s pomocí slušného hardwarového a softwarového vybavení vytvořit působivou fotografii. Jestliže dvacáté století dostalo epiteton “století obrazu“, potom jitro století jednadvacátého může být označeno počátkem věku digitalizovaného obrazu.

Zobrazovací technologie nám umožňují řídit automobil, který ještě není vyroben, procházet se rozestavěnými domy existujícími zatím teprve na plánech architektů. Na „fotografiích“ vidíme neexistující krajiny, stejně jako divukrásné hory, to vše existující jenom díky fantazii autora fotog rafie a technickým možnostem Photoshopu. Tento jev – sám o sobě neobyčejně pozitivní – vede ovšem k nadprodukci obrazového smogu, ke ztrátě citu pro kritické zhodnocení produktů moderních zobrazovacích médií, k utlumení vizuální gramotnosti a tím mimo jiné I k negativnímu dopadu na profesi fotografa….”

Výběr pro Almanach II., který byl realizován v průběhu minulého roku, je již tématické vymezení spojené se stejnojmennou výstavou APF, která putovala po řadě galerií naší republiky. “ … Tématika , Detailu‘ je míněna více v rovině obecné než technické a ne ní tak omezena žádnou oblastí fotografie.Uvažujte tedy, prosíme, spíše o fotografiích s obsahem přesahujícím formu. Bude velmi přínosné pokud toto zadání přijmete jako výzvu k nové tvorbě … “, znělo zadání kurátorů projektu, který našel rovněž své zhodnocení v exkluzivní podobě almanachu.

Oba Almanachy jsou určeny pro muzea, galerie, sběratele, firmy či milovníky kvalitní tvůrčí fotografie. Věříme, že mezi návštěvníky F!festivalu se mnoho takových najde, stejně jako zájemců, zejména mezi mladými absolventy fotografických škol, o členství v této profesní prestižní organizaci.

 

Jan Pohribný, QEP
prezident APF