31.5.2015

Program

Lidská tvář je zvláštní zakřivenou plochou, do které se postupem času zapisují jak hnutí „zevnitř“, tak proměny okolního světa – prostředí, ve kterém se pohybujeme, na které se díváme, kterému čelíme. V tomto smyslu může být podnětné přistoupit k lidské tváři jako k jistému typu území, rozkládajícímu se na podloží lebky. Její zvrásněný povrch je přitom součástí specifické topografie, která bývá často dále předmětem uměleckého zkoumání. Gilles Deleuze poukazuje na určitou imanentnost až „odlidštěnost“ samotné tváře: „Hlava patří k tělu, tvář však ne…tvář je mapa, dokonce i tehdy, když je vázaná na nějaký objem a obepíná ho….“ Podle Deleuze „hlava a její prvky se můžou změnit na tvář jenom tehdy, když se jistým nevyhnutelným procesem stane tváří celé tělo“.

Chápání tváře jako určitého teritoria však nemusí být nutně vázáno jen na její tělesné aspekty. Ve tváři lze rovněž číst jako v mapě sociálních vztahů – zdánlivou daností a neměnností stavebních prvků tváře prosakuje expresivita, přičemž výrazy podmíněné společenskými procesy nebo soukromými příběhy se ve tváři spíše aktuálně „vysráží“, než že by tam byly permanentně přítomny. Jindy, naopak, je v obličeji vepsáno prožité i očekávané.

Deleuzovsky pochopena tvář sama o sobě ještě tváří není. Je jenom „strojem plným nekonečných možností“. Demonstrační plocha obličeje tak skýtá nekonečné množství potenciálních sdělení. Může být místem schizofrenického zmnožení identit i prostorem projekce subjektivity fotografa. Může být soustředěnou podobenkou – zcizeným derivátem naší podoby, se kterým se nedokážeme ztotožnit – anebo chaotickou neostrou momentkou na konci selfie-tyče. Letošní ročník Festivalu F! si klade za cíl prozkoumat rozsáhlá území tváře.

Lucie L. Fišerová

10. 6. 2017 – zahájení festivalu

11. 6. 2017 – Portfolio Review

V porotě zasednou např. Ivan Pinkava, Miro Švolík, Štěpánka Stein, Lucie L. Fišerová, Tomáš Hliva, Petr Toman

12. 6. – 15. 6. 2017 – projekce filmů

16. 6. 2017 – vernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Turka

17. 6. 2017 – vernisáž výstav + F! Day v Mosilaně
9:00 – F! Day, workshopy, blok přednášek a projekcí fotografů
18:00 – vernisáž výstav

Vystavující:

 • Farm Security Administration (Dorothea Lange, Walker Evans, Jack Delano, Roy Stryker, …) kurátor Radovan Kodera
 • Lenka Bláhová – Uvnitř sebe potkávám sebe
 • Roman Dobeš – Hra
 • Libuše Jarcovjáková – Tokio
 • Radovan Kodera – Portréty
 • Michaela Koleková – Hľadám
 • Renata Mia Köhlerová
 • Andrea Malinová
 • Marek Musil – Dust and Light- The Burning Man Collection
 • Bára Prášilová
 • Honza Sakař
 • Pavel M. Smejkal
 • Jiří Turek
 • Ateliér fotografie VŠVU Bratislava
 • Tvůrčí fotografie – FU Ostravské Univerzity

V průběhu vernisáže proběhne performance studentů Ateliéru Tělového designu Lenky Klodové brněnské FaVU.

18. 6. 2017 – komentované prohlídky a diskuse s autory v Mosilaně

 • 10:00 Boys play nice
 • 13:00 Radovan Kodera – Farm Security Administration, přednáška/komentovaná prohlídka

18. 6. – 25. 6. 2017 – výstavy v Mosilaně budou přístupné denně v době od 10:00 do 18:00

25. 6. 2017 – ukončení festivalu

Změna programu vyhrazena.